Profile

Join date: Nov 8, 2022

About


bitcoin360ai bursaAralık 2018, C. 13, S. 3. 239 yatırım araçlarının ve geleneksel borsaların geleceği ile ilgili şüphe uyandırmaktadır. Kısa va-dede yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar menkul kıymetler yerine dijital paralara yö-nelebilmektedir. Bu sebeple dijital paraların borsalar üzerindeki etkisi araştırmacılar tarafından incelenmelidir. Bu doğrultuda, bu çalışmada ile en fazla bilinen ve en fazla pazar payına sahip olan dijital paralardan Bitcoin’in Borsa İstanbul üzerindeki etkisi test edilmiştir. Bu kapsamda, veri olarak Bitcoin piyasa fiyatı ve Borsa İstanbul endeks değerlerinden faydalanılmıştır. Çalışma sonuçları-nın portföy çeşitlendirmesi açısından yatırımcılara yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 2. Literatür Taraması Bitcoin ortaya çıktığı ilk zamanlarda gerek piyasa değeri gerekse işlem hacminin durağanlığı dolayısıyla sosyal bilimcilerin ilgisini çekmemiştir. Bitcoin ile ilgili yapılan araştırmalar genellikle madencilik başlığı altında teknik bilimciler tarafından incelenmiştir. Bitcoin piyasa değerinin yükselmesi, işlem hacimlerinin artması, yatırım alternatifi olarak değerlendirilmesi araştırmacı-ların ilgisini çekmiş ve Bitcoin ile ilgili araştırmalarda artış görülmüştür. Bitcoin’in altın, döviz kurları, borsalar vb. ile ilişkileri incelenerek bir yatırım aracı olarak geleneksel yatırım araçlarına alternatif olup olmayacağı sorgulanmıştır. Literatürde Bitcoin fiyatları ile borsalar arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışmaya rast-lanmıştır. Bitcoin’in bir yatırım aracı ya da spekülatif bir araç olup olmadığını inceleyen Baek ve Elbeck (2015), Temmuz 2010 - Şubat 2014 tarihleri Bitcoin fiyatları ile S&P500 endeksi verilerini kullanmışlardır. Regresyon analizi sonucunda, Bitcoin fiyatının S&P500 endeksi üzerinde etkisi-nin olmadığı gözlemlenmiştir. Bitcoin fiyatları ile S&P500 endeksi arasındaki ilişkiyi inceleyen Georgoula vd. (2015), 27 Ekim 2014 - 12 Ocak 2015 tarihi verilerini kullanmışlardır. Analiz sonuçları, Bitcoin fiyatları ile S&P500 endeksi arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre S&P500 endeksi düşüşe geçtiğinde yatırımcılara hisse senetlerini satarak Bitcoin alabilecekleri önerilmiştir. Bitcoin fiyatlarının borsa endeksleri üzerindeki etkisini inceleyen Dirican ve Canöz (2017), ARDL sınır testi yöntemi ile Bitcoin ve seçilmiş borsa endeksleri arasında eşbütünleşme ilişkisi araştırmışlardır. Veri seti, 24 Mayıs 2013 - 05 Kasım 2017 tarihleri arasındaki Bitcoin fiyatı ve borsa endeks değerlerinden oluşmuştur. Araştırmaya dünyanın önde gelen borsalarından New York Stock Exchange, NASDAQ, London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Shangai Stock Exchange, S&P500 endeksi ve Borsa İstanbul (BİST100) endeksi dahil edilmiştir. Analiz sonu-cunda, Bitcoin fiyatları ile ABD ve Çin borsa endeksleri arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edil-miştir. Londra, Tokyo ve İstanbul piyasaları ile Bitcoin fiyatları arasında ise herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bitcoin’in bir riskten korunma aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını test eden Dyhrberg (2015) Financial Times Stock Exchange Endeksi’nde yer alan hisse senetleri, Amerikan doları ve Bitcoin arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada, veri seti olarak 19 Temmuz 2010 - 22 Mayıs 2015 tarihleri kullanılmıştır. Asimetrik GARCH yöntemi sonuçları Bitcoin’in FTSE endeksinde yer alan hisse senetlerine ve kısa dönemde Amerikan dolarına karşı bir riskten korunma aracı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Briere vd. (2013), Bitcoin’in portföy çeşitlendirmesi açısından kullanılmasını test etmişlerdir. Bu kapsamda, geleneksel varlıkları (dünya çapındaki hisse senetleri, tahviller, dövizler) ve alter-natif yatırımları (emtia, hedge fonlar, gayrimenkul) analizlerine dahil etmişlerdir. Çalışmada veri

500GB NVMe M.2 SSD

Fırsat Ürünü

22,993 TLSlayer[2] 5XL-3050Ti Loading...

3600 ek gösterge nedir? Ek gösterge 3600 olursa maaş ne

Slayer[2] 7-3060

360 - Yeni Nesil Yayıncılık

13.2260

7.11.2022 23:30own market, users and investors. This study aims to shed light on Bitcoin market. ToProtected by AntiBot.Cloud

KARGOYA TESLİMATGöz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!. Bunun nedeni . 9. · Kafein ve Alkol Kullanımı: Kafein içeren kahve, asitli içecekler ve alkollü içecekler, aşırı tüketildiği zaman sol göz seyirmesine neden olabilmektedir. Arkitera kariyer Arkitera Kariyer www.arkitera.com - iOturumGirişGöz kapağının belli bir süre boyunca istemsiz olarak hareket etmesine göz seyirmesi adı verilmektedir. Tıptaki adı blefarospazm olan göz seyirmesi, halk arasında ise göz atması olarak bilinir. Bu durumun nedenleri; uykusuzluktan, magnezyum eksikliğine kadar pek çok etkenden kaynaklanıyor olabilir. Göz seyirmesi ne anlama gelir? Kariyer 360 Arkitera kariyer Arkitera Kariyer www.arkitera.com - iOturumGirişSol göz seğirmesi de vücudun strese verdiği tepkilerdendir. 21 พ.ย. Stres, bilgisayara uzun süre bakmak veya. Herkesin bedeni strese farklı tepki verir. Arkitera kariyer Arkitera Kariyer www.arkitera.com - iOturumGirişGöz seğirmesine neden olan hastalıkların başında; göz kuruluğu, göz alerjileri, göz bozuklukları, konjonktivit halk arasında bilinen ismiyle pembe göz, göz içi. Arkitera kariyer Arkitera Kariyer www.arkitera.com - iOturumGiriş

22 Ayar Eski Bilezik

16GB (2×8) 3200MHz DDR4

Crucial Ballistix 16GB (2×8) 3200MHz CL16

17.3″ FHD IPS Ekran 144Hz

Külçe AltınBulaşık Makinesi – En Ucuz Outlet

Biostar B450MH DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)

Visit to read complaints and reviews, or file yours.

Kioxia Exceria 500GB m.2 NVMe 1700/1600arrow


bitcoin360ai bursa

More actions